Erco Systems får ny platschef

Andris Bakken kommer med sin erfarenhet och kunskap leda Erco mot expansion och framgång på projektmarknaden.

Efter att ha förvärvat Erco System AB blir nästa naturliga steg för Nimex att koncentrera projektverksamheten till Erco Systems AB. Detta medför att företaget får en ledande position på den Svenska projektmarknaden.

Ansvarig för detta blir Andris Bakken, som tidigare ansvarat för Nimex projektförsäljning i Sverige. Med många års erfarenhet och bred kunskap kring projekt, kommer Andris att bli en stor tillgång för Ercos framtida expansion och parallella synergiarbete med Nimex. 
Självfallet kommer Andris även fortsättningsvis att vara inblandad i försäljningsarbetet, men nu med en bredare överblick över hela företagets flöde och resurser.

Vi är väldigt glada att Andris antagit sig denna spännande utmaning.

För mer information kontakta någon av oss:

Andris Bakken — Platschef — ERCO Systems AB andris.bakken@erco.se
Tomas Bäckman — VD/Delägare — Nimex tomas.backman@nimex.se
Mattias Klasson — Affärsutvecklare/Delägare — Nimex mattias.klasson@nimex.se